Arabiska för samarbetsvillig, samverkande

muta3aawin
ﻣُﺘَﻌَﺎﻭِﻥ
samarbetsvillig, samverkande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för samarbetsvillig, samverkande uttalas muta3aawin och skrivs ﻣُﺘَﻌَﺎﻭِﻥ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns samarbetsvillig, samverkande i:

muta3aawina
ﻣُﺘَﻌَﺎﻭِﻧَﺔ
samarbetsvillig, samverkande – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet samarbetsvillig, samverkande består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, waw som skrivs och uttalas w och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med samarbetsvillig, samverkande

Alla bokstäver i samarbetsvillig, samverkande

ﻣُﺘَﻌَﺎﻭِﻥ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻌـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻌـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ـﻮ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
mim
m
ta
t
ayn
3
alef
waw
w
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för samarbetsvillig, samverkande består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﻌَﺎﻭِﻥ och uttalas muta3aawin.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för samarbetsvillig, samverkande

mutafaa3il blir muta3aawin

Vi har sett att det arabiska ordet för samarbetsvillig, samverkande skrivs ﻣُﺘَﻌَﺎﻭِﻥ och uttalas muta3aawin. Ordet följer mönstret aktivt particip form 6. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mutafaa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mutafaa3il och ordets rotbokstäver är 3, w och n, blir ordet muta3aawin.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som samarbetsvillig, samverkande