Arabiska för ensam, isolerad

munfarid
ﻣُﻨﻔَﺮِﺩ
ensam, isolerad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ensam, isolerad uttalas munfarid och skrivs ﻣُﻨﻔَﺮِﺩ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ensam, isolerad består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ra som skrivs och uttalas r och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ensam, isolerad

Alla bokstäver i ensam, isolerad

ﻣُﻨﻔَﺮِﺩ
ﻣـ
ـﻨـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻨـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
ـﺪ
 
mim
m
nun
n
fa
f
ra
r
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för ensam, isolerad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻨﻔَﺮِﺩ och uttalas munfarid.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ensam, isolerad

munfa3il blir munfarid

Vi har sett att det arabiska ordet för ensam, isolerad skrivs ﻣُﻨﻔَﺮِﺩ och uttalas munfarid. Ordet följer mönstret aktivt particip form 7. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen munfa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är munfa3il och ordets rotbokstäver är f, r och d, blir ordet munfarid.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ensam, isolerad