Arabiska för rolig

muDHik
ﻣُﻀﺤِﻚ
rolig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för rolig uttalas muDHik och skrivs ﻣُﻀﺤِﻚ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet rolig består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs ﺽ och uttalas D, Ha som skrivs ﺡ och uttalas H och kaf som skrivs ﻙ och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med rolig

Alla bokstäver i rolig

ﻣُﻀﺤِﻚ
ﻣـ
ـﻀـ
ـﺤـ
ـﻚ
 
ﻣـ
ـﻀـ
ـﺤـ
ـﻚ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
mim
m
Dad
D
Ha
H
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för rolig består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻚ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻀﺤِﻚ och uttalas muDHik.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för rolig

muf3il blir muDHik

Vi har sett att det arabiska ordet för rolig skrivs ﻣُﻀﺤِﻚ och uttalas muDHik. Ordet följer mönstret aktivt particip form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen muf3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är muf3il och ordets rotbokstäver är D, H och k, blir ordet muDHik.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som rolig