Arabiska för flitig

mujtahid
ﻣُﺠﺘَﻬِﺪ
flitig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för flitig uttalas mujtahid och skrivs ﻣُﺠﺘَﻬِﺪ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns flitig i:

mujtahida
ﻣُﺠﺘَﻬِﺪَﺓ
flitig – femininum singular
mujtahidaat
ﻣُﺠﺘَﻬِﺪَﺍﺕ
flitig – femininum plural
mujtahiduuna
ﻣُﺠﺘَﻬِﺪُﻭﻥَ
flitig – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet flitig

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet flitig består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, ha som skrivs och uttalas h och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med flitig

Alla bokstäver i flitig

ﻣُﺠﺘَﻬِﺪ
ﻣـ
ـﺠـ
ـﺘـ
ـﻬـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﺠـ
ـﺘـ
ـﻬـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺪ
 
mim
m
jim
j
ta
t
ha
h
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för flitig består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺠﺘَﻬِﺪ och uttalas mujtahid.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för flitig

mufta3il blir mujtahid

Vi har sett att det arabiska ordet för flitig skrivs ﻣُﺠﺘَﻬِﺪ och uttalas mujtahid. Ordet följer mönstret aktivt particip form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufta3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufta3il och ordets rotbokstäver är j, h och d, blir ordet mujtahid.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som flitig