Arabiska för sjuksköterska

mumarriD
ﻣُﻤَﺮِّﺽ
sjuksköterska – maskulinum singular

Det arabiska ordet för sjuksköterska uttalas mumarriD och skrivs ﻣُﻤَﺮِّﺽ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns sjuksköterska i:

mumarriDa
ﻣُﻤَﺮِّﺿَﺔ
sjuksköterska – femininum singular
mumarriDaat
ﻣُﻤَﺮِّﺿَﺎﺕ
sjuksköterska – femininum plural
mumarriDuuna
ﻣُﻤَﺮِّﺿُﻮﻥَ
sjuksköterska – maskulinum plural
Kategori: yrken
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet sjuksköterska

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sjuksköterska består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, ra som skrivs och uttalas r och Dad som skrivs och uttalas D. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sjuksköterska

Alla bokstäver i sjuksköterska

ﻣُﻤَﺮِّﺽ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
 
mim
m
mim
m
ra
r
Dad
D
 
 
Det arabiska ordet för sjuksköterska består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ och uttalas D och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻤَﺮِّﺽ och uttalas mumarriD.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för sjuksköterska

mufa33il blir mumarriD

Vi har sett att det arabiska ordet för sjuksköterska skrivs ﻣُﻤَﺮِّﺽ och uttalas mumarriD. Ordet följer mönstret aktivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33il och ordets rotbokstäver är m, r och D, blir ordet mumarriD.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som sjuksköterska