Bokstaven lam

Bokstaven lam ingår i det arabiska alfabetet. Här går vi igenom hur du uttalar och skriver lam.

Så uttalas lam

Den arabiska bokstaven lam uttalas l precis som på svenska.

I det fonetiska alfabetet skrivs uttalet av lam som [l]. På den här webbplatsen skriver jag uttalet som l.

Så skrivs lam

Bokstaven lam har fyra former: isolerad, initial, medial och final.

finalmedialinitialisolerad
ـﻞـﻠـﻟـ

Vilken av formerna du ska använda beror på bokstavens position i ordet och omgivande bokstäver. Glöm inte att arabiska skrivs från höger till vänster.

Bokstaven lam har egenskapen dual-join. Dvs den vill koppla åt båda hållen. Om det finns en bokstav före, som också är dual-join, så kopplas lam ihop med den. Om det finns en bokstav efter, så kopplas lam ihop med den. Så skriver du med arabiska bokstäver som har dual-join.

lam isolerad form

Såhär skrivs den arabiska bokstaven lam i isolerad form:

Denna form används i följande situationer:

lam ensam

När lam står för sig själv används den isolerade formen.

lam i slutet efter right-join

När lam är den sista bokstaven i ett ord och kommer efter en bokstav som är right-joining, används den isolerade formen. Den är fri till höger eftersom bokstaven före inte kopplar åt vänster. Den är också fri till vänster eftersom det inte finns någon bokstav efter.

lam initial form

Såhär skrivs den arabiska bokstaven lam i initial form:

ﻟـ

Denna form används i följande situationer:

lam i början av ord

När lam är den första bokstaven i ett ord används den initiala formen. Den är fri till höger och har en svans till vänster för att koppla ihop med bokstaven efter.

lam i mitten efter right-join

När lam är mitt i ett ord och kommer efter en bokstav som är right-joining, används den initiala formen. Den är fri till höger eftersom bokstaven före inte kopplar åt vänster, och har en svans till vänster att koppla ihop med bokstaven efter.

lam medial form

Såhär skrivs den arabiska bokstaven lam i medial form:

ـﻠـ

Denna form används i följande situation:

lam i mitten av ord

När lam är mitt i ett ord, dvs varken är första eller sista bokstaven, används ofta den mediala formen. Den har en svans åt båda hållen för att koppla ihop med både bokstaven före och efter.

lam final form

Såhär skrivs den arabiska bokstaven lam i final form:

ـﻞ

Denna form används i följande situation:

lam i slutet av ord

När lam är den sista bokstaven i ett ord används ofta den finala formen. Den har en svans till höger för att koppa ihop med bokstaven före och är fri till vänster.

Sammanfattning: så skrivs lam

Bokstaven lam har fyra former.
Den isolerade formen används när lam står för sig själv och i slutet av ord (efter right-join-bokstav) Dvs om det inte finns någon bokstav före som vill koppla och det inte finns någon bokstav efter.
Den initiala formen ﻟـ används i början av ord och i mitten av ord (om bokstaven före är right-join). Dvs om det inte finns någon bokstav före som vill koppla och det finns en bokstav efter.
Den mediala formen ـﻠـ används i mitten av ord (om bokstaven före inte är right-join). Dvs om det finns bokstav både före som vill koppla och det finns en bokstav efter.
Den finala formen ـﻞ används i slutet av ord (om bokstaven före inte är right-join). Dvs om det finns en bokstav före som vill koppla och det inte finns någon bokstav efter.

Det var allt!
Reglerna du nu har lärt dig kan appliceras på alla arabiska bokstäver med dual joining, vilket är de flesta.

lam är en månbokstav

Du bildar bestämd form av ett ord genom att sätta den bestämda artikeln al framför

اَل

Den arbiska bokstaven lam är en månbokstav. Det innebär att den bestämda artikeln uttalas so mal och inget annat. De bokstäver som inte är månbokstäver kallas solbokstäver, och de assimileras med den bestämda artikeln al.

Exempelvis det arabiska ordet för färg uttalas lawn och skrivs ﻟَﻮﻥ. I bestämd form uttalas det allawn och skrivs اَل‍ﻟَﻮﻥ.

Lär mer om bestämd form

Alla bokstäver