Arabiska för görare

faa3il
ﻓَﺎﻋِﻞ
görare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för görare uttalas faa3il och skrivs ﻓَﺎﻋِﻞ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns görare i:

faa3iluuna
ﻓَﺎﻋِﻠُﻮﻥَ
görare – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet görare

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet görare består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ayn som skrivs och uttalas 3 och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med görare

Alla bokstäver i görare

ﻓَﺎﻋِﻞ
ﻓـ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻞ
 
ﻓـ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻞ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
fa
f
alef
ayn
3
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för görare består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻓَﺎﻋِﻞ och uttalas faa3il.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för görare

faa3il blir faa3il

Vi har sett att det arabiska ordet för görare skrivs ﻓَﺎﻋِﻞ och uttalas faa3il. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är f, 3 och l, blir ordet faa3il.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som görare