Arabiska för irriterande

muz3ij
ﻣُﺰﻋِﺞ
irriterande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för irriterande uttalas muz3ij och skrivs ﻣُﺰﻋِﺞ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns irriterande i:

muz3ijuuna
ﻣُﺰﻋِﺠُﻮﻥَ
irriterande – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet irriterande

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet irriterande består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, ayn som skrivs och uttalas 3 och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med irriterande

Alla bokstäver i irriterande

ﻣُﺰﻋِﺞ
ﻣـ
ـﺰ
ﻋـ
ـﺞ
 
ﻣـ
ـﺰ
ﻋـ
ـﺞ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺰ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
mim
m
zayn
z
ayn
3
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för irriterande består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺞ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺰﻋِﺞ och uttalas muz3ij.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för irriterande

muf3il blir muz3ij

Vi har sett att det arabiska ordet för irriterande skrivs ﻣُﺰﻋِﺞ och uttalas muz3ij. Ordet följer mönstret aktivt particip form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen muf3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är muf3il och ordets rotbokstäver är z, 3 och j, blir ordet muz3ij.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som irriterande