Arabiska för kringvandrande, resande

mutajawwil
ﻣُﺘَﺠَﻮِّﻝ
kringvandrande, resande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kringvandrande, resande uttalas mutajawwil och skrivs ﻣُﺘَﺠَﻮِّﻝ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kringvandrande, resande består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, waw som skrivs och uttalas w och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kringvandrande, resande

Alla bokstäver i kringvandrande, resande

ﻣُﺘَﺠَﻮِّﻝ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﺠـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﺠـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
ta
t
jim
j
waw
w
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för kringvandrande, resande består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﺠَﻮِّﻝ och uttalas mutajawwil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kringvandrande, resande

mutafa33il blir mutajawwil

Vi har sett att det arabiska ordet för kringvandrande, resande skrivs ﻣُﺘَﺠَﻮِّﻝ och uttalas mutajawwil. Ordet följer mönstret aktivt particip form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mutafa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mutafa33il och ordets rotbokstäver är j, w och l, blir ordet mutajawwil.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kringvandrande, resande