Arabiska för hotad

muhaddad
ﻣُﻬَﺪَّﺩ
hotad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hotad uttalas muhaddad och skrivs ﻣُﻬَﺪَّﺩ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hotad består av de arabiska bokstäverna ha som skrivs ﻩ och uttalas h, dal som skrivs ﺩ och uttalas d och dal som skrivs ﺩ och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hotad

Alla bokstäver i hotad

ﻣُﻬَﺪَّﺩ
ﻣـ
ـﻬـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻬـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺪ
ـﺪ
 
mim
m
ha
h
dal
d
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för hotad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻬَﺪَّﺩ och uttalas muhaddad.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver