Arabiska för anfallsspelare, angripare

muhaajim
ﻣُﻬَﺎﺟِﻢ
anfallsspelare, angripare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för anfallsspelare, angripare uttalas muhaajim och skrivs ﻣُﻬَﺎﺟِﻢ.

Om ljudfilerna
Kategori: fotboll
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet anfallsspelare, angripare består av de arabiska bokstäverna ha som skrivs ﻩ och uttalas h, jim som skrivs ﺝ och uttalas j och mim som skrivs ﻡ och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med anfallsspelare, angripare

Alla bokstäver i anfallsspelare, angripare

ﻣُﻬَﺎﺟِﻢ
ﻣـ
ـﻬـ
ـﺎ
ﺟـ
ـﻢ
 
ﻣـ
ـﻬـ
ـﺎ
ﺟـ
ـﻢ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
mim
m
ha
h
alef
jim
j
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för anfallsspelare, angripare består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻬَﺎﺟِﻢ och uttalas muhaajim.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för anfallsspelare, angripare

mufaa3il blir muhaajim

Vi har sett att det arabiska ordet för anfallsspelare, angripare skrivs ﻣُﻬَﺎﺟِﻢ och uttalas muhaajim. Ordet följer mönstret aktivt particip form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufaa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufaa3il och ordets rotbokstäver är h, j och m, blir ordet muhaajim.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som anfallsspelare, angripare