Arabiska för leende

mubtasim
ﻣُﺒﺘَﺴِﻢ
leende – maskulinum singular

Det arabiska ordet för leende uttalas mubtasim och skrivs ﻣُﺒﺘَﺴِﻢ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns leende i:

mubtasimuuna
ﻣُﺒﺘَﺴِﻤُﻮﻥَ
leende – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet leende

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet leende består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, sin som skrivs och uttalas s och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med leende

Alla bokstäver i leende

ﻣُﺒﺘَﺴِﻢ
ﻣـ
ـﺒـ
ـﺘـ
ـﺴـ
ـﻢ
 
ﻣـ
ـﺒـ
ـﺘـ
ـﺴـ
ـﻢ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
mim
m
beh
b
ta
t
sin
s
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för leende består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺒﺘَﺴِﻢ och uttalas mubtasim.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för leende

mufta3il blir mubtasim

Vi har sett att det arabiska ordet för leende skrivs ﻣُﺒﺘَﺴِﻢ och uttalas mubtasim. Ordet följer mönstret aktivt particip form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufta3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufta3il och ordets rotbokstäver är b, s och m, blir ordet mubtasim.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som leende