Arabiska för vaken

mustayqiZ
ﻣُﺴﺘَﻴﻘِﻆ
vaken – maskulinum singular

Det arabiska ordet för vaken uttalas mustayqiZ och skrivs ﻣُﺴﺘَﻴﻘِﻆ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns vaken i:

mustayqiZuuna
ﻣُﺴﺘَﻴﻘِﻈُﻮﻥَ
vaken – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vaken består av de arabiska bokstäverna ya som skrivs och uttalas y, qaf som skrivs och uttalas q och Za som skrivs och uttalas Z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vaken

Alla bokstäver i vaken

ﻣُﺴﺘَﻴﻘِﻆ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺘـ
ـﻴـ
ـﻘـ
ـﻆ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺘـ
ـﻴـ
ـﻘـ
ـﻆ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
 
mim
m
sin
s
ta
t
ya
y
qaf
q
Za
Z
 
 
Det arabiska ordet för vaken består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ـﻆ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺴﺘَﻴﻘِﻆ och uttalas mustayqiZ.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vaken

mustaf3il blir mustayqiZ

Vi har sett att det arabiska ordet för vaken skrivs ﻣُﺴﺘَﻴﻘِﻆ och uttalas mustayqiZ. Ordet följer mönstret aktivt particip form 10. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mustaf3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mustaf3il och ordets rotbokstäver är y, q och Z, blir ordet mustayqiZ.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vaken