Arabiska för bakom, bortom

khalfa
ﺧَﻠﻒَ
bakom, bortom –

Det arabiska ordet för bakom, bortom uttalas khalfa och skrivs ﺧَﻠﻒَ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adverb.

Så används ordet bakom, bortom

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bakom, bortom består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, lam som skrivs och uttalas l och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bakom, bortom

Alla bokstäver i bakom, bortom

ﺧَﻠﻒَ
ﺧـ
ـﻠـ
ـﻒ
 
ﺧـ
ـﻠـ
ـﻒ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
kha
kh
lam
l
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för bakom, bortom består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺧَﻠﻒَ och uttalas khalfa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver