Arabiska för resa

saafara
ﺳَﺎﻓَﺮَ
resa – dåtid han
yusaafiru
ﻳُﺴَﺎﻓِﺮُ
resa – nutid han

Det arabiska verbet för att resa skrivs ﺳَﺎﻓَﺮَ och uttalas saafara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺴَﺎﻓِﺮُ och uttalas yusaafiru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet resa

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet resa består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, fa som skrivs och uttalas f och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med resa

Alla bokstäver i resa

ﺳَﺎﻓَﺮَ
ﺳـ
ـﺎ
ﻓـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺎ
ﻓـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
 
sin
s
alef
fa
f
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för resa består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺳَﺎﻓَﺮَ och uttalas saafara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för resa

faa3ala blir saafara

Vi har sett att det arabiska ordet för resa skrivs ﺳَﺎﻓَﺮَ och uttalas saafara. Ordet följer mönstret verb form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ala och ordets rotbokstäver är s, f och r, blir ordet saafara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som resa

Böjningsformer av resa

dåtid
nutid
han
saafara
ﺳَﺎﻓَﺮَ
han - dåtid
yusaafiru
ﻳُﺴَﺎﻓِﺮُ
han - nutid
hon
saafarat
ﺳَﺎﻓَﺮَﺕ
hon - dåtid
tusaafiru
ﺗُﺴَﺎﻓِﺮُ
hon - nutid
jag
saafartu
ﺳَﺎﻓَﺮﺕُ
jag - dåtid
'usaafiru
ﺃُﺳَﺎﻓِﺮُ
jag - nutid