Arabiska för utebli, vara sen

takhallafa
ﺗَﺨَﻠَّﻒَ
utebli, vara sen – dåtid han
yatakhallafu
ﻳَﺘَﺨَﻠَّﻒُ
utebli, vara sen – nutid han

Det arabiska verbet för att utebli, vara sen skrivs ﺗَﺨَﻠَّﻒَ och uttalas takhallafa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺨَﻠَّﻒُ och uttalas yatakhallafu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet utebli, vara sen består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, lam som skrivs och uttalas l och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med utebli, vara sen

Alla bokstäver i utebli, vara sen

ﺗَﺨَﻠَّﻒَ
ﺗـ
ـﺨـ
ـﻠـ
ـﻒ
 
ﺗـ
ـﺨـ
ـﻠـ
ـﻒ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
ta
t
kha
kh
lam
l
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för utebli, vara sen består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﺨَﻠَّﻒَ och uttalas takhallafa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av utebli, vara sen

dåtid
nutid
han
takhallafa
ﺗَﺨَﻠَّﻒَ
han - dåtid
yatakhallafu
ﻳَﺘَﺨَﻠَّﻒُ
han - nutid
hon
takhallafat
ﺗَﺨَﻠَّﻔَﺖ
hon - dåtid
tatakhallafu
ﺗَﺘَﺨَﻠَّﻒُ
hon - nutid
jag
takhallaftu
ﺗَﺨَﻠَّﻔﺖُ
jag - dåtid
'atakhallafu
ﺃَﺗَﺨَﻠَّﻒُ
jag - nutid