Arabiska för bak-

khalfiyy
ﺧَﻠﻔِﻲّ
bak- – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bak- uttalas khalfiyy och skrivs ﺧَﻠﻔِﻲّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns bak- i:

khalfiyya
ﺧَﻠﻔِﻴَّﺔ
bak- – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bak- består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, lam som skrivs och uttalas l och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bak-

Alla bokstäver i bak-

ﺧَﻠﻔِﻲّ
ﺧـ
ـﻠـ
ـﻔـ
ـﻲ
 
ﺧـ
ـﻠـ
ـﻔـ
ـﻲ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
kha
kh
lam
l
fa
f
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för bak- består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺧَﻠﻔِﻲّ och uttalas khalfiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver