Arabiska för fönster

naafidha
ﻧَﺎﻓِﺬَﺓ
fönster – femininum singular

Det arabiska ordet för fönster uttalas naafidha och skrivs ﻧَﺎﻓِﺬَﺓ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns fönster i:

niwaafidh
ﻧِﻮَﺍﻓِﺬ
fönster – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: övriga

Så används ordet fönster

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fönster består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, fa som skrivs och uttalas f och dhal som skrivs och uttalas dh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fönster

Alla bokstäver i fönster

ﻧَﺎﻓِﺬَﺓ
ﻧـ
ـﺎ
ﻓـ
ـﺬ
 
ﻧـ
ـﺎ
ﻓـ
ـﺬ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺬ
ـﺔ
 
nun
n
alef
fa
f
dhal
dh
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för fönster består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ (här som ـﺬ ) och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻧَﺎﻓِﺬَﺓ och uttalas naafidha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fönster

faa3ila blir naafidha

Vi har sett att det arabiska ordet för fönster skrivs ﻧَﺎﻓِﺬَﺓ och uttalas naafidha. Ordet följer mönstret övriga. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ila och ordets rotbokstäver är n, f och dh, blir ordet naafidha.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fönster