Arabiska för avvika, variera

ikhtalafa
ﺍِﺧﺘَﻠَﻒَ
avvika, variera – dåtid han
yakhtalifu
ﻳَﺨﺘَﻠِﻒُ
avvika, variera – nutid han

Det arabiska verbet för att avvika, variera skrivs ﺍِﺧﺘَﻠَﻒَ och uttalas ikhtalafa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺨﺘَﻠِﻒُ och uttalas yakhtalifu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avvika, variera består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, lam som skrivs och uttalas l och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avvika, variera

Alla bokstäver i avvika, variera

ﺍِﺧﺘَﻠَﻒَ
ﺧـ
ـﺘـ
ـﻠـ
ـﻒ
 
ﺧـ
ـﺘـ
ـﻠـ
ـﻒ
 
ـﺎ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
alef
kha
kh
ta
t
lam
l
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för avvika, variera består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺧﺘَﻠَﻒَ och uttalas ikhtalafa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av avvika, variera

dåtid
nutid
han
ikhtalafa
ﺍِﺧﺘَﻠَﻒَ
han - dåtid
yakhtalifu
ﻳَﺨﺘَﻠِﻒُ
han - nutid
hon
ikhtalafat
ﺍِﺧﺘَﻠَﻔَﺖ
hon - dåtid
takhtalifu
ﺗَﺨﺘَﻠِﻒُ
hon - nutid
jag
ikhtalaftu
ﺍِﺧﺘَﻠَﻔﺖُ
jag - dåtid
'akhtalifu
ﺃَﺧﺘَﻠِﻒُ
jag - nutid