Arabiska för bakgrund

khalfiyya
ﺧَﻠﻔِﻴَّﺔ
bakgrund – femininum singular

Det arabiska ordet för bakgrund uttalas khalfiyya och skrivs ﺧَﻠﻔِﻴَّﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet bakgrund

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bakgrund består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, lam som skrivs och uttalas l och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bakgrund

Alla bokstäver i bakgrund

ﺧَﻠﻔِﻴَّﺔ
ﺧـ
ـﻠـ
ـﻔـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﺧـ
ـﻠـ
ـﻔـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺔ
 
kha
kh
lam
l
fa
f
ya
y
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för bakgrund består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺧَﻠﻔِﻴَّﺔ och uttalas khalfiyya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver