Arabiska för begrunda

ta'ammala
ﺗَﺄَﻣَّﻞَ
begrunda – dåtid han
yata'ammalu
ﻳَﺘَﺄَﻣَّﻞُ
begrunda – nutid han

Det arabiska verbet för att begrunda skrivs ﺗَﺄَﻣَّﻞَ och uttalas ta'ammala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺄَﻣَّﻞُ och uttalas yata'ammalu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet begrunda

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet begrunda består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs och uttalas ', mim som skrivs och uttalas m och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med begrunda

Alla bokstäver i begrunda

ﺗَﺄَﻣَّﻞَ
ﺗـ
ـﺄ
ﻣـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﺄ
ﻣـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺄ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ta
t
alif hamza
'
mim
m
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för begrunda består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ (här som ـﺄ ) och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﺄَﻣَّﻞَ och uttalas ta'ammala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för begrunda

tafa33ala blir ta'ammala

Vi har sett att det arabiska ordet för begrunda skrivs ﺗَﺄَﻣَّﻞَ och uttalas ta'ammala. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är ', m och l, blir ordet ta'ammala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som begrunda

Böjningsformer av begrunda

dåtid
nutid
han
ta'ammala
ﺗَﺄَﻣَّﻞَ
han - dåtid
yata'ammalu
ﻳَﺘَﺄَﻣَّﻞُ
han - nutid
hon
ta'ammalat
ﺗَﺄَﻣَّﻠَﺖ
hon - dåtid
tata'ammalu
ﺗَﺘَﺄَﻣَّﻞُ
hon - nutid
jag
ta'ammaltu
ﺗَﺄَﻣَّﻠﺖُ
jag - dåtid
'ata'ammalu
ﺃَﺗَﺄَﻣَّﻞُ
jag - nutid