Arabiska för annorlunda, varierande

mukhtalif
ﻣُﺨﺘَﻠِﻒ
annorlunda, varierande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för annorlunda, varierande uttalas mukhtalif och skrivs ﻣُﺨﺘَﻠِﻒ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns annorlunda, varierande i:

mukhtalifa
ﻣُﺨﺘَﻠِﻔَﺔ
annorlunda, varierande – femininum singular
mukhtalifaat
ﻣُﺨﺘَﻠِﻔَﺎﺕ
annorlunda, varierande – femininum plural
mukhtalifuuna
ﻣُﺨﺘَﻠِﻔُﻮﻥَ
annorlunda, varierande – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet annorlunda, varierande

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet annorlunda, varierande består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs ﺥ och uttalas kh, lam som skrivs ﻝ och uttalas l och fa som skrivs ﻑ och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med annorlunda, varierande

Alla bokstäver i annorlunda, varierande

ﻣُﺨﺘَﻠِﻒ
ﻣـ
ـﺨـ
ـﺘـ
ـﻠـ
ـﻒ
 
ﻣـ
ـﺨـ
ـﺘـ
ـﻠـ
ـﻒ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
mim
m
kha
kh
ta
t
lam
l
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för annorlunda, varierande består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺨﺘَﻠِﻒ och uttalas mukhtalif.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver