Arabiska för kalif

khaliifa
ﺧَﻠِﻴﻔَﺔ
kalif – femininum singular

Det arabiska ordet för kalif uttalas khaliifa och skrivs ﺧَﻠِﻴﻔَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns kalif i:

khulafaa'
ﺧُﻠَﻔَﺎﺀ
kalif – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kalif består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, lam som skrivs och uttalas l och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kalif

Alla bokstäver i kalif

ﺧَﻠِﻴﻔَﺔ
ﺧـ
ـﻠـ
ـﻴـ
ـﻔـ
ـﺔ
 
ﺧـ
ـﻠـ
ـﻴـ
ـﻔـ
ـﺔ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺔ
 
kha
kh
lam
l
ya
y
fa
f
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för kalif består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺧَﻠِﻴﻔَﺔ och uttalas khaliifa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver