Arabiska för efterträdare

khalaf
ﺧَﻠَﻒ
efterträdare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för efterträdare uttalas khalaf och skrivs ﺧَﻠَﻒ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns efterträdare i:

'akhlaaf
ﺃَﺧﻠَﺎﻑ
efterträdare – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet efterträdare består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, lam som skrivs och uttalas l och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med efterträdare

Alla bokstäver i efterträdare

ﺧَﻠَﻒ
ﺧـ
ـﻠـ
ـﻒ
 
ﺧـ
ـﻠـ
ـﻒ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
kha
kh
lam
l
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för efterträdare består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧَﻠَﻒ och uttalas khalaf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver