Arabiska för motsägelse, regelbrott

mukhaalafa
ﻣُﺨَﺎﻟَﻔَﺔ
motsägelse, regelbrott – femininum singular

Det arabiska ordet för motsägelse, regelbrott uttalas mukhaalafa och skrivs ﻣُﺨَﺎﻟَﻔَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns motsägelse, regelbrott i:

mukhaalafaat
ﻣُﺨَﺎﻟَﻔَﺎﺕ
motsägelse, regelbrott – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet motsägelse, regelbrott består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, lam som skrivs och uttalas l och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med motsägelse, regelbrott

Alla bokstäver i motsägelse, regelbrott

ﻣُﺨَﺎﻟَﻔَﺔ
ﻣـ
ـﺨـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻔـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﺨـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻔـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺔ
 
mim
m
kha
kh
alef
lam
l
fa
f
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för motsägelse, regelbrott består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣُﺨَﺎﻟَﻔَﺔ och uttalas mukhaalafa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver