Arabiska för lämna, ta avsked

wadda3a
ﻭَﺩَّﻉَ
lämna, ta avsked – dåtid han
yuwaddi3u
ﻳُﻮَﺩِّﻉُ
lämna, ta avsked – nutid han

Det arabiska verbet för att lämna, ta avsked skrivs ﻭَﺩَّﻉَ och uttalas wadda3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻮَﺩِّﻉُ och uttalas yuwaddi3u. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet lämna, ta avsked

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lämna, ta avsked består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, dal som skrivs och uttalas d och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lämna, ta avsked

Alla bokstäver i lämna, ta avsked

ﻭَﺩَّﻉَ
 
 
ـﻮ
ـﺪ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
waw
w
dal
d
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för lämna, ta avsked består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻭَﺩَّﻉَ och uttalas wadda3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för lämna, ta avsked

fa33ala blir wadda3a

Vi har sett att det arabiska ordet för lämna, ta avsked skrivs ﻭَﺩَّﻉَ och uttalas wadda3a. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är w, d och 3, blir ordet wadda3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som lämna, ta avsked

Böjningsformer av lämna, ta avsked

dåtid
nutid
han
wadda3a
ﻭَﺩَّﻉَ
han - dåtid
yuwaddi3u
ﻳُﻮَﺩِّﻉُ
han - nutid
hon
wadda3at
ﻭَﺩَّﻋَﺖ
hon - dåtid
tuwaddi3u
ﺗُﻮَﺩِّﻉُ
hon - nutid
jag
wadda3tu
ﻭَﺩَّﻋﺖُ
jag - dåtid
'uwaddi3u
ﺃُﻭَﺩِّﻉُ
jag - nutid