Arabiska för organisera

naZZama
ﻧَﻈَّﻢَ
organisera – dåtid han
yunaZZimu
ﻳُﻨَﻈِّﻢُ
organisera – nutid han

Det arabiska verbet för att organisera skrivs ﻧَﻈَّﻢَ och uttalas naZZama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻨَﻈِّﻢُ och uttalas yunaZZimu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet organisera består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, Za som skrivs och uttalas Z och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med organisera

Alla bokstäver i organisera

ﻧَﻈَّﻢَ
ﻧـ
ـﻈـ
ـﻢ
 
ﻧـ
ـﻈـ
ـﻢ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
nun
n
Za
Z
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för organisera består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ـﻈـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻧَﻈَّﻢَ och uttalas naZZama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för organisera

fa33ala blir naZZama

Vi har sett att det arabiska ordet för organisera skrivs ﻧَﻈَّﻢَ och uttalas naZZama. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är n, Z och m, blir ordet naZZama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som organisera

Böjningsformer av organisera

dåtid
nutid
han
naZZama
ﻧَﻈَّﻢَ
han - dåtid
yunaZZimu
ﻳُﻨَﻈِّﻢُ
han - nutid
hon
naZZamat
ﻧَﻈَّﻤَﺖ
hon - dåtid
tunaZZimu
ﺗُﻨَﻈِّﻢُ
hon - nutid
jag
naZZamtu
ﻧَﻈَّﻤﺖُ
jag - dåtid
'unaZZimu
ﺃُﻧَﻈِّﻢُ
jag - nutid