Arabiska för avsked

tawdii3
ﺗَﻮﺩِﻳﻊ
avsked – maskulinum singular

Det arabiska ordet för avsked uttalas tawdii3 och skrivs ﺗَﻮﺩِﻳﻊ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avsked består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, dal som skrivs och uttalas d och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avsked

Alla bokstäver i avsked

ﺗَﻮﺩِﻳﻊ
ﺗـ
ـﻮ
ﻳـ
ـﻊ
 
ﺗـ
ـﻮ
ﻳـ
ـﻊ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﻮ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
ta
t
waw
w
dal
d
ya
y
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för avsked består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻮﺩِﻳﻊ och uttalas tawdii3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avsked

taf3iil blir tawdii3

Vi har sett att det arabiska ordet för avsked skrivs ﺗَﻮﺩِﻳﻊ och uttalas tawdii3. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är w, d och 3, blir ordet tawdii3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avsked