Arabiska för anständighet, etikett, fitness

liyaaqa
ﻟِﻴَﺎﻗَﺔ
anständighet, etikett, fitness – femininum singular

Det arabiska ordet för anständighet, etikett, fitness uttalas liyaaqa och skrivs ﻟِﻴَﺎﻗَﺔ.

Förutom grundformen finns anständighet, etikett, fitness i:

liyaaqaat
ﻟِﻴَﺎﻗَﺎﺕ
anständighet, etikett, fitness – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet anständighet, etikett, fitness

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet anständighet, etikett, fitness består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, ya som skrivs och uttalas y och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med anständighet, etikett, fitness

Alla bokstäver i anständighet, etikett, fitness

ﻟِﻴَﺎﻗَﺔ
ﻟـ
ـﻴـ
ـﺎ
ﻗـ
ـﺔ
 
ﻟـ
ـﻴـ
ـﺎ
ﻗـ
ـﺔ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺔ
 
lam
l
ya
y
alef
qaf
q
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för anständighet, etikett, fitness består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻟِﻴَﺎﻗَﺔ och uttalas liyaaqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för anständighet, etikett, fitness

fi3aala blir liyaaqa

Vi har sett att det arabiska ordet för anständighet, etikett, fitness skrivs ﻟِﻴَﺎﻗَﺔ och uttalas liyaaqa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aala och ordets rotbokstäver är l, y och q, blir ordet liyaaqa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som anständighet, etikett, fitness