Arabiska för lämna

ghaadara
ﻏَﺎﺩَﺭَ
lämna – dåtid han
yughaadiru
ﻳُﻐَﺎﺩِﺭُ
lämna – nutid han

Det arabiska verbet för att lämna skrivs ﻏَﺎﺩَﺭَ och uttalas ghaadara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻐَﺎﺩِﺭُ och uttalas yughaadiru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet lämna

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lämna består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, dal som skrivs och uttalas d och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lämna

Alla bokstäver i lämna

ﻏَﺎﺩَﺭَ
ﻏـ
ـﺎ
 
ﻏـ
ـﺎ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺎ
ـﺪ
ـﺮ
 
ghayn
gh
alef
dal
d
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för lämna består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻏَﺎﺩَﺭَ och uttalas ghaadara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av lämna

dåtid
nutid
han
ghaadara
ﻏَﺎﺩَﺭَ
han - dåtid
yughaadiru
ﻳُﻐَﺎﺩِﺭُ
han - nutid
hon
ghaadarat
ﻏَﺎﺩَﺭَﺕ
hon - dåtid
tughaadiru
ﺗُﻐَﺎﺩِﺭُ
hon - nutid
jag
ghaadartu
ﻏَﺎﺩَﺭﺕُ
jag - dåtid
'ughaadiru
ﺃُﻏَﺎﺩِﺭُ
jag - nutid