Arabiska för förälder

waalid
ﻭَﺍﻟِﺪ
förälder – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förälder uttalas waalid och skrivs ﻭَﺍﻟِﺪ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns förälder i:

waalida
ﻭَﺍﻟِﺪَﺓ
förälder – femininum singular
waalidaat
ﻭَﺍﻟِﺪَﺍﺕ
förälder – femininum plural
waaliduuna
ﻭَﺍﻟِﺪُﻭﻥَ
förälder – maskulinum plural
Kategori: relationer
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet förälder

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förälder består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, lam som skrivs och uttalas l och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förälder

Alla bokstäver i förälder

ﻭَﺍﻟِﺪ
ﻟـ
ـﺪ
 
ﻟـ
ـﺪ
 
ـﻮ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺪ
 
waw
w
alef
lam
l
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för förälder består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻭَﺍﻟِﺪ och uttalas waalid.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förälder

faa3il blir waalid

Vi har sett att det arabiska ordet för förälder skrivs ﻭَﺍﻟِﺪ och uttalas waalid. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är w, l och d, blir ordet waalid.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förälder