Arabiska för insatt

muuda3
ﻣُﻮﺩَﻉ
insatt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för insatt uttalas muuda3 och skrivs ﻣُﻮﺩَﻉ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet insatt består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, dal som skrivs och uttalas d och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med insatt

Alla bokstäver i insatt

ﻣُﻮﺩَﻉ
ﻣـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﻮ
ـﺪ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
mim
m
waw
w
dal
d
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för insatt består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻮﺩَﻉ och uttalas muuda3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver