Arabiska för slott

qal3a
ﻗَﻠﻌَﺔ
slott – femininum singular

Det arabiska ordet för slott uttalas qal3a och skrivs ﻗَﻠﻌَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns slott i:

quluu3
ﻗُﻠُﻮﻉ
slott – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet slott

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet slott består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, lam som skrivs och uttalas l och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med slott

Alla bokstäver i slott

ﻗَﻠﻌَﺔ
ﻗـ
ـﻠـ
ـﻌـ
ـﺔ
 
ﻗـ
ـﻠـ
ـﻌـ
ـﺔ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺔ
 
qaf
q
lam
l
ayn
3
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för slott består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻗَﻠﻌَﺔ och uttalas qal3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för slott

fa3la blir qal3a

Vi har sett att det arabiska ordet för slott skrivs ﻗَﻠﻌَﺔ och uttalas qal3a. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är q, l och 3, blir ordet qal3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som slott