Bokstaven waw

Bokstaven waw ingår i det arabiska alfabetet. Här går vi igenom hur du uttalar och skriver waw.

Så uttalas waw

Den arabiska bokstaven waw uttalas w som i det engelska ordet 'wild'.
Bokstaven و kan också fungera som en vokal. Det gör den när den föregås av vokalen damma (u) och inte själv har någon vokal. Då blir uttalet ett långt uu.
Vi kan visa skillnaden med det arabiska ordet för bränsle som skrivs وٌقُود och uttalas wuquud . Den första bokstaven و uttalas som w medan nästa و smälter ihop med u-vokalen före och bildar den långa vokalen uu

I det fonetiska alfabetet skrivs uttalet av waw som [w]. På den här webbplatsen skriver jag uttalet som w.

Så skrivs waw

Bokstaven waw har två former: isolerad och final.

finalisolerad
ـﻮ

Vilken av formerna du ska använda beror på bokstavens position i ordet och omgivande bokstäver. Glöm inte att arabiska skrivs från höger till vänster.

Bokstaven waw har egenskapen right-join. Dvs den vill koppla åt höger (med bokstaven före) men inte åt vänster (med bokstaven efter). Om det finns en bokstav före, som är dual-join, så kopplas waw ihop med den. Men waw kopplas aldrig ihop med bokstaven efter. Så skriver du med arabiska bokstäver som har right-join.

waw isolerad form

Såhär skrivs den arabiska bokstaven waw i isolerad form:

Denna form används i följande situationer:

waw ensam

När waw står för sig själv används den isolerade formen.

waw i början av ord

När waw är den första bokstaven i ett ord används också den isolerade formen. Den är fri till höger och vägrar kopplas ihop med bokstaven efter.

waw i mitten efter right-join

När waw är mitt i ett ord och kommer efter en bokstav som också är right-joining, används den isolerade formen. Den är fri till höger eftersom bokstaven före inte kopplar åt vänster, och den kopplar inte till bokstaven efter.

waw i slutet efter right-join

När waw är den sista bokstaven i ett ord och kommer efter en bokstav som också är right-joining, används den isolerade formen. Den är fri till höger eftersom bokstaven före inte kopplar åt vänster. Den är också fri till vänster eftersom det inte finns någon bokstav efter (och även om det fanns någon bokstav efter skulle waw inte koppla ihop med den).

waw final form

Såhär skrivs den arabiska bokstaven waw i final form:

ـﻮ

Denna form används i följande situationer:

waw i mitten av ord

När waw är mitt i ett ord, dvs varken är första eller sista bokstaven, används ofta den finala formen. Den har en svans åt höger för att koppla ihop med bokstaven före, men den vägrar koppla ihop sig med bokstaven efter.

waw i slutet av ord

När waw är den sista bokstaven i ett ord används ofta den finala formen. Den har en svans till höger för att koppa ihop med bokstaven före och är fri till vänster.

Sammanfattning: så skrivs waw

Bokstaven waw har två former.
Den isolerade formen används när waw står för sig själv, i början av ord, i mitten av ord (efter right-join-bokstav) och i slutet av ord (efter right-join-bokstav). Dvs om det inte finns någon bokstav före som vill koppla.
Den finala formen ـﻮ används i mitten av ord (om bokstaven före inte är right-join) och i slutet av ord (om bokstaven före inte är right-join). Dvs om det finns en bokstav före som vill koppla.

Det var allt!
Reglerna du nu har lärt dig kan appliceras på alla arabiska bokstäver med right joining.

waw är en månbokstav

Du bildar bestämd form av ett ord genom att sätta den bestämda artikeln al framför

اَل

Den arbiska bokstaven waw är en månbokstav. Det innebär att den bestämda artikeln uttalas so mal och inget annat. De bokstäver som inte är månbokstäver kallas solbokstäver, och de assimileras med den bestämda artikeln al.

Exempelvis det arabiska ordet för delegation uttalas wafd och skrivs ﻭَﻓﺪ. I bestämd form uttalas det alwafd och skrivs اَل‍ﻭَﻓﺪ.

Lär mer om bestämd form

Alla bokstäver