Kroppar

Den arabiska dikten Kroppar av Nizar Qabbani. Du kan klicka på varje ord för att få mer information om ordet. Klicka på öga-symbolen för att få detaljerad information om en fras.

 Kroppar
'ajsaad
ﺃَﺟﺴَﺎﺩ
och mannens kropp är en bulldozer3
wajasadu arrajuli buulduuzir
ﻭَﺟَﺴَﺪُ ﺍَﻟﺮَّﺟُﻞِ ﺑُﻮﻟﺪُﻭﺯِﺭ

Lär dig arabiska med den arabiska dikten Kroppar av Nizar Qabbani.

Lär dig arabiska genom att läsa arabiska dikter. All information om orden och grammatiken i dikten finns tillgänglig.

Du kan klicka på varje arabiskt ord för att få mer information om ordet. För att få information om hela versraden, klicka på ikonen med ögat.

Dikterna är utformade så att du själv ska kunna förstå dem på arabiska med hjälp av den länkade informationen. Översättningarna ska endast ses som ett stöd. Läs mer om tanken bakom översättningarna