Arabiska för kvinna

'imra'a
ﺇِﻣﺮَﺃَﺓ
kvinna – femininum singular

Det arabiska ordet för kvinna uttalas 'imra'a och skrivs ﺇِﻣﺮَﺃَﺓ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.

Så används ordet kvinna

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kvinna består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, ra som skrivs och uttalas r och alif hamza som skrivs och uttalas '. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kvinna

Alla bokstäver i kvinna

ﺇِﻣﺮَﺃَﺓ
ﻣـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺮ
 
ـﺈ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ـﺄ
ـﺔ
 
alif hamza
'
mim
m
ra
r
alif hamza
'
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för kvinna består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺇ och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺇِﻣﺮَﺃَﺓ och uttalas 'imra'a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver