Arabiska för kyrka

kaniisa
ﻛَﻨِﻴﺴَﺔ
kyrka – femininum singular

Det arabiska ordet för kyrka uttalas kaniisa och skrivs ﻛَﻨِﻴﺴَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns kyrka i:

kanaa'is
ﻛَﻨَﺎﺋِﺲ
kyrka – femininum plural
Kategori: religion
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet kyrka

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kyrka består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, nun som skrivs och uttalas n och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kyrka

Alla bokstäver i kyrka

ﻛَﻨِﻴﺴَﺔ
ﻛـ
ـﻨـ
ـﻴـ
ـﺴـ
ـﺔ
 
ﻛـ
ـﻨـ
ـﻴـ
ـﺴـ
ـﺔ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺔ
 
kaf
k
nun
n
ya
y
sin
s
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för kyrka består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻛَﻨِﻴﺴَﺔ och uttalas kaniisa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kyrka

fa3iila blir kaniisa

Vi har sett att det arabiska ordet för kyrka skrivs ﻛَﻨِﻴﺴَﺔ och uttalas kaniisa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iila och ordets rotbokstäver är k, n och s, blir ordet kaniisa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kyrka