Arabiska för vara ignorant

jahila
ﺟَﻬِﻞَ
vara ignorant – dåtid han
yajhalu
ﻳَﺠﻬَﻞُ
vara ignorant – nutid han

Det arabiska verbet för att vara ignorant skrivs ﺟَﻬِﻞَ och uttalas jahila i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺠﻬَﻞُ och uttalas yajhalu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vara ignorant består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, ha som skrivs och uttalas h och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vara ignorant

Alla bokstäver i vara ignorant

ﺟَﻬِﻞَ
ﺟـ
ـﻬـ
ـﻞ
 
ﺟـ
ـﻬـ
ـﻞ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
jim
j
ha
h
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för vara ignorant består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺟَﻬِﻞَ och uttalas jahila.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vara ignorant

fa3ila blir jahila

Vi har sett att det arabiska ordet för vara ignorant skrivs ﺟَﻬِﻞَ och uttalas jahila. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ila och ordets rotbokstäver är j, h och l, blir ordet jahila.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vara ignorant

Böjningsformer av vara ignorant

dåtid
nutid
han
jahila
ﺟَﻬِﻞَ
han - dåtid
yajhalu
ﻳَﺠﻬَﻞُ
han - nutid
hon
jahilat
ﺟَﻬِﻠَﺖ
hon - dåtid
tajhalu
ﺗَﺠﻬَﻞُ
hon - nutid
jag
jahiltu
ﺟَﻬِﻠﺖُ
jag - dåtid
'ajhalu
ﺃَﺟﻬَﻞُ
jag - nutid