Arabiska för 1

waaHid
ﻭَﺍﺣِﺪ
1 – maskulinum singular

Det arabiska ordet för 1 uttalas waaHid och skrivs ﻭَﺍﺣِﺪ.

Om ljudfilerna
Ordklass: räkneord.

Så används ordet 1

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet 1 består av de arabiska bokstäverna alef som skrivs och uttalas , Ha som skrivs och uttalas H och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med 1

Alla bokstäver i 1

ﻭَﺍﺣِﺪ
ﺣـ
ـﺪ
 
ﺣـ
ـﺪ
 
ـﻮ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺪ
 
waw
w
alef
Ha
H
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för 1 består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d. Ordet skrivs därför ﻭَﺍﺣِﺪ och uttalas waaHid.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver