Arabiska för kropp

jasad
ﺟَﺴَﺪ
kropp – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kropp uttalas jasad och skrivs ﺟَﺴَﺪ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns kropp i:

'ajsaad
ﺃَﺟﺴَﺎﺩ
kropp – maskulinum plural
Kategori: anatomi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet kropp

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kropp består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, sin som skrivs och uttalas s och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kropp

Alla bokstäver i kropp

ﺟَﺴَﺪ
ﺟـ
ـﺴـ
ـﺪ
 
ﺟـ
ـﺴـ
ـﺪ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺪ
 
jim
j
sin
s
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för kropp består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟَﺴَﺪ och uttalas jasad.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kropp

fa3al blir jasad

Vi har sett att det arabiska ordet för kropp skrivs ﺟَﺴَﺪ och uttalas jasad. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är j, s och d, blir ordet jasad.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kropp