Arabiska för piano

biyaanuu
ﺑِﻴَﺎﻧُﻮ
piano – maskulinum singular

Det arabiska ordet för piano uttalas biyaanuu och skrivs ﺑِﻴَﺎﻧُﻮ.

Om ljudfilerna
Kategori: musik
Ordklass: substantiv.

Så används ordet piano

Alla bokstäver i piano

ﺑِﻴَﺎﻧُﻮ
ﺑـ
ـﻴـ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻮ
 
ﺑـ
ـﻴـ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻮ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﻮ
 
beh
b
ya
y
alef
nun
n
waw
w
 
 
Det arabiska ordet för piano består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Ordet skrivs därför ﺑِﻴَﺎﻧُﻮ och uttalas biyaanuu.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver