Arabiska för öde

maqduur
ﻣَﻘﺪُﻭﺭ
öde – maskulinum singular

Det arabiska ordet för öde uttalas maqduur och skrivs ﻣَﻘﺪُﻭﺭ.

Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet öde

Ditt öde är att förbli sorgsen som pilträdet.3

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet öde består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, dal som skrivs och uttalas d och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med öde

Alla bokstäver i öde

ﻣَﻘﺪُﻭﺭ
ﻣـ
ـﻘـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻘـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺪ
ـﻮ
ـﺮ
 
mim
m
qaf
q
dal
d
waw
w
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för öde består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻘﺪُﻭﺭ och uttalas maqduur.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för öde

maf3uul blir maqduur

Vi har sett att det arabiska ordet för öde skrivs ﻣَﻘﺪُﻭﺭ och uttalas maqduur. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är q, d och r, blir ordet maqduur.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som öde