Arabiska för kastrull

qidr
ﻗِﺪﺭ
kastrull – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kastrull uttalas qidr och skrivs ﻗِﺪﺭ.

Förutom grundformen finns kastrull i:

quduur
ﻗُﺪُﻭﺭ
kastrull – maskulinum plural
Kategori: matlagning
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet kastrull

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kastrull består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, dal som skrivs och uttalas d och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kastrull

Alla bokstäver i kastrull

ﻗِﺪﺭ
ﻗـ
ـﺪ
 
ﻗـ
ـﺪ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺪ
ـﺮ
 
qaf
q
dal
d
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för kastrull består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗِﺪﺭ och uttalas qidr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kastrull

fi3l blir qidr

Vi har sett att det arabiska ordet för kastrull skrivs ﻗِﺪﺭ och uttalas qidr. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är q, d och r, blir ordet qidr.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kastrull