Arabiska för löst

maHluul
ﻣَﺤﻠُﻮﻝ
löst – maskulinum singular

Det arabiska ordet för löst uttalas maHluul och skrivs ﻣَﺤﻠُﻮﻝ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet löst består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, lam som skrivs och uttalas l och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med löst

Alla bokstäver i löst

ﻣَﺤﻠُﻮﻝ
ﻣـ
ـﺤـ
ـﻠـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﺤـ
ـﻠـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
Ha
H
lam
l
waw
w
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för löst består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺤﻠُﻮﻝ och uttalas maHluul.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver