Arabiska för förmåga, kraft

qudra
ﻗُﺪﺭَﺓ
förmåga, kraft – femininum singular

Det arabiska ordet för förmåga, kraft uttalas qudra och skrivs ﻗُﺪﺭَﺓ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns förmåga, kraft i:

qudraat
ﻗُﺪﺭَﺍﺕ
förmåga, kraft – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förmåga, kraft består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, dal som skrivs och uttalas d och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förmåga, kraft

Alla bokstäver i förmåga, kraft

ﻗُﺪﺭَﺓ
ﻗـ
ـﺪ
 
ﻗـ
ـﺪ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺪ
ـﺮ
ـﺔ
 
qaf
q
dal
d
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för förmåga, kraft består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻗُﺪﺭَﺓ och uttalas qudra.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förmåga, kraft

fu3la blir qudra

Vi har sett att det arabiska ordet för förmåga, kraft skrivs ﻗُﺪﺭَﺓ och uttalas qudra. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3la och ordets rotbokstäver är q, d och r, blir ordet qudra.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förmåga, kraft