Arabiska för älskad, älskvärd

maHbuub
ﻣَﺤﺒُﻮﺏ
älskad, älskvärd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för älskad, älskvärd uttalas maHbuub och skrivs ﻣَﺤﺒُﻮﺏ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns älskad, älskvärd i:

maHbuuba
ﻣَﺤﺒُﻮﺑَﺔ
älskad, älskvärd – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet älskad, älskvärd

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet älskad, älskvärd består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, beh som skrivs och uttalas b och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med älskad, älskvärd

Alla bokstäver i älskad, älskvärd

ﻣَﺤﺒُﻮﺏ
ﻣـ
ـﺤـ
ـﺒـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﺤـ
ـﺒـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﻮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
mim
m
Ha
H
beh
b
waw
w
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för älskad, älskvärd består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺤﺒُﻮﺏ och uttalas maHbuub.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver