Bokstaven ra

Bokstaven ra ingår i det arabiska alfabetet. Här går vi igenom hur du uttalar och skriver ra.

Så uttalas ra

Den arabiska bokstaven ra uttalas r precis som på svenska.

I det fonetiska alfabetet skrivs uttalet av ra som [r]. På den här webbplatsen skriver jag uttalet som r.

Så skrivs ra

Bokstaven ra har två former: isolerad och final.

finalisolerad
ـﺮ

Vilken av formerna du ska använda beror på bokstavens position i ordet och omgivande bokstäver. Glöm inte att arabiska skrivs från höger till vänster.

Bokstaven ra har egenskapen right-join. Dvs den vill koppla åt höger (med bokstaven före) men inte åt vänster (med bokstaven efter). Om det finns en bokstav före, som är dual-join, så kopplas ra ihop med den. Men ra kopplas aldrig ihop med bokstaven efter. Så skriver du med arabiska bokstäver som har right-join.

ra isolerad form

Såhär skrivs den arabiska bokstaven ra i isolerad form:

Denna form används i följande situationer:

ra ensam

När ra står för sig själv används den isolerade formen.

ra i början av ord

När ra är den första bokstaven i ett ord används också den isolerade formen. Den är fri till höger och vägrar kopplas ihop med bokstaven efter.

ra i mitten efter right-join

När ra är mitt i ett ord och kommer efter en bokstav som också är right-joining, används den isolerade formen. Den är fri till höger eftersom bokstaven före inte kopplar åt vänster, och den kopplar inte till bokstaven efter.

ra i slutet efter right-join

När ra är den sista bokstaven i ett ord och kommer efter en bokstav som också är right-joining, används den isolerade formen. Den är fri till höger eftersom bokstaven före inte kopplar åt vänster. Den är också fri till vänster eftersom det inte finns någon bokstav efter (och även om det fanns någon bokstav efter skulle ra inte koppla ihop med den).

ra final form

Såhär skrivs den arabiska bokstaven ra i final form:

ـﺮ

Denna form används i följande situationer:

ra i mitten av ord

När ra är mitt i ett ord, dvs varken är första eller sista bokstaven, används ofta den finala formen. Den har en svans åt höger för att koppla ihop med bokstaven före, men den vägrar koppla ihop sig med bokstaven efter.

ra i slutet av ord

När ra är den sista bokstaven i ett ord används ofta den finala formen. Den har en svans till höger för att koppa ihop med bokstaven före och är fri till vänster.

Sammanfattning: så skrivs ra

Bokstaven ra har två former.
Den isolerade formen används när ra står för sig själv, i början av ord, i mitten av ord (efter right-join-bokstav) och i slutet av ord (efter right-join-bokstav). Dvs om det inte finns någon bokstav före som vill koppla.
Den finala formen ـﺮ används i mitten av ord (om bokstaven före inte är right-join) och i slutet av ord (om bokstaven före inte är right-join). Dvs om det finns en bokstav före som vill koppla.

Det var allt!
Reglerna du nu har lärt dig kan appliceras på alla arabiska bokstäver med right joining.

ra är en solbokstav

Du bildar bestämd form av ett ord genom att sätta den bestämda artikeln al framför

اَل

Den arabiska bokstaven ra är en solbokstav. Det betyder att l:et i al assimileras till ett ra och därmed uttalas som r Med andra ord: Den bestämda artikeln för ord som börjar på ra uttalas ar och inte al

Exempelvis det arabiska ordet för avslag, vägran uttalas rafD och skrivs ﺭَﻓﺾ. I bestämd form uttalas det arrafD och skrivs اَل‍ﺭَﻓﺾ.

Lär mer om bestämd form

Alla bokstäver