Arabiska för fortsätta, förbli, stanna

Zalla
ﻇَﻞَّ
fortsätta, förbli, stanna – dåtid han
yaZullu
ﻳَﻈُﻞُّ
fortsätta, förbli, stanna – nutid han

Det arabiska verbet för att fortsätta, förbli, stanna skrivs ﻇَﻞَّ och uttalas Zalla i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻈُﻞُّ och uttalas yaZullu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet fortsätta, förbli, stanna

Ditt öde är att förbli sorgsen som pilträdet.3
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fortsätta, förbli, stanna består av de arabiska bokstäverna Za som skrivs och uttalas Z, lam som skrivs och uttalas l och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fortsätta, förbli, stanna

Alla bokstäver i fortsätta, förbli, stanna

ﻇَﻞَّ
ﻇـ
ـﻞ
 
ﻇـ
ـﻞ
 
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
Za
Z
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för fortsätta, förbli, stanna består av: Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ﻇـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻇَﻞَّ och uttalas Zalla.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av fortsätta, förbli, stanna

dåtid
nutid
han
Zalla
ﻇَﻞَّ
han - dåtid
yaZullu
ﻳَﻈُﻞُّ
han - nutid
hon
Zallat
ﻇَﻠَّﺖ
hon - dåtid
taZullu
ﺗَﻈُﻞُّ
hon - nutid
jag
Zalaltu
ﻇَﻠَﻠﺖُ
jag - dåtid
'aZullu
ﺃَﻇُﻞُّ
jag - nutid