Arabiska för avsiktlig

maqSuud
ﻣَﻘﺼُﻮﺩ
avsiktlig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för avsiktlig uttalas maqSuud och skrivs ﻣَﻘﺼُﻮﺩ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avsiktlig består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs ﻕ och uttalas q, Sad som skrivs ﺹ och uttalas S och dal som skrivs ﺩ och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avsiktlig

Alla bokstäver i avsiktlig

ﻣَﻘﺼُﻮﺩ
ﻣـ
ـﻘـ
ـﺼـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻘـ
ـﺼـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﻮ
ـﺪ
 
mim
m
qaf
q
Sad
S
waw
w
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för avsiktlig består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻘﺼُﻮﺩ och uttalas maqSuud.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avsiktlig

maf3uul blir maqSuud

Vi har sett att det arabiska ordet för avsiktlig skrivs ﻣَﻘﺼُﻮﺩ och uttalas maqSuud. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är q, S och d, blir ordet maqSuud.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avsiktlig