Arabiska för öde

qadar
ﻗَﺪَﺭ
öde – maskulinum singular

Det arabiska ordet för öde uttalas qadar och skrivs ﻗَﺪَﺭ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns öde i:

'aqdaar
ﺃَﻗﺪَﺍﺭ
öde – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet öde

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet öde består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, dal som skrivs och uttalas d och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med öde

Alla bokstäver i öde

ﻗَﺪَﺭ
ﻗـ
ـﺪ
 
ﻗـ
ـﺪ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺪ
ـﺮ
 
qaf
q
dal
d
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för öde består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗَﺪَﺭ och uttalas qadar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för öde

fa3al blir qadar

Vi har sett att det arabiska ordet för öde skrivs ﻗَﺪَﺭ och uttalas qadar. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är q, d och r, blir ordet qadar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som öde